Onderzoeksposter

DP
DP

Onderzoeksposter

Veldonderzoek industrieterrein Esp

22 Februari 2016 ben ik naar het bedrijvenpark Esp in Eindhoven geweest om veldonderzoek te doen. Hierbij was het de bedoeling dat je op zoek gaat naar een mogelijk probleem. Bij de ondervraging bij verschillende bedrijven of er wel eens met een ander bedrijf uit dezelfde omgeving wordt samengewerkt werd er overal nee geantwoord. Ook weten veel collega's andere collega's niet bij naam te noemen. Het probleem was dat bedrijven in de omgeving niet samen werken en daarnaast binnen veel grote bedrijven weinig tot geen tijd wordt besteed aan teambuilding.

Met deze conclusie ben ik gaan kijken of andere industrieterreinen hetzelfde probleem ervaren. Ik ben weer op pad gegaan en heb de nodige data en conclusies kunnen trekken. Het volgende heb ik in kaart kunnen brengen middels een onderzoekposter:

Gevoelens: Er is geen behoefte aan sociaal contact met andere werknemers van andere bedrijven, maar bedrijven staan zelf wel open voor samenwerkingen
Mindset: Gebrek aan kennis zorgt ervoor dat mensen wellicht een verkeerd beeld krijgen van wat samenwerkingen voor hun als bedrijf kan betekenen en laten kansen liggen
Bestaande oplossingen: Er zijn bestaande oplossingen aanwezig, maar vaak weten bedrijven hier niets van af.
Fysiek meetbaar: Een samenwerking zorgt voor meer aanbod/klanten