Trendwatching

Trendwatching
Trendwatching

Trendwatching

Leer de wereld opnieuw kennen

Tijdens de minor Trendwatching waren er 3 verschillende kerntaken. Signaliseren: Het oppikken van signalen, het beschrijven van signalen en visualiseren van signalen. Analyseren: Het ontdekken van patronen, kijken naar intensiteit en mogelijke impact van een trend. En tenslotte het toepassen: Kennis omzetten naar een trendrapport op maat. Trendwatching heeft mij geleerd om scherper om mij heen te kijken. Wat valt er op? Wat is belangrijk en wat niet? Zie ik een mogelijke trend waar ik later wellicht wat mee kan doen? Je leert met trendwatching een nieuwe wereld kennen.

Het eerste rapport hierboven is een Coolhunt rapport. In dit rapport nemen we je mee aan de hand van vier trends. Deze vier trends zijn Open World, Togetherness, Involvement en Shifting Identities. Iedere trend is onderverdeeld twee clusters en in een zestal seeds met een drietal zogenaamde innovators. Clusters zijn stromingen van trends. Seeds vertolken de onderbouwing van de trends. De innovators zijn op hun plaats weer de pioniers van de trend. Zij gebruiken of maken de uitvindingen die toebehoren aan de trend.

Het tweede rapport is het trendrapport op maat, eindopdracht van de minor Trendwatching. De doelstelling van het rapport is het maken van nieuwe aannames en het geven van inzicht waarbij wordt aangezet tot nieuwe strategieën. Daarnaast is het Trendrapport op Maat gemaakt om te inspireren en informatie te geven over de mogelijke toekomst. Het is geen voorspelling en dient uitsluitend als inspiratie. De gekozen methode voor het trendrapport is scenarioplanning. Hierbij wordt gekeken naar verschillende trends en onzekerheden. 2 onzekerheden hiervan worden tegen elkaar opgezet. Vanuit deze onzekerheden worden er 4 verschillende scenario’s gemaakt. Deze scenario’s hebben geen voorspellende functie, maar dienen als voorbereiding.